Volume Knob for V3 & RH5R Radio

SKU: KNOB-RH5R/V3
Regular price $4.00

Replacement volume knob for V3 & RH5R radio.